S.V. Pustovojt

Total articles published in the journal «Welder» Magazine: 10

Coautors average: 3

  1. O.K. Makoveckaya, S.V. Pustovojt, V.S. Petruk, N.S. Brovchenko Tendencii razvitiya mirovogo i ukrainskogo rynkov svarochnoj tehniki. (2015, №04)
  2. S.V. Pustovojt, O.K. Makoveckaya, V.S. Petruk, N.S. Brovchenko Ekonomiko-statisticheskij obzor mirovogo i regionalnyh rynkov poroshkovoj provoloki. (2015, №06)
  3. S.V. Pustovojt, S.V. Ahonin, S.N. Kirik, N.S. Brovchenko Ekonomiko-statisticheskij obzor mirovogo i regionalnyh rynkov titana. (2016, №01)
  4. S.V. Pustovojt, L.B. Lyubovnaya, V.S. Petruk, N.S. Brovchenko, A.A. Solonskij Sostoyanie i tendencii razvitiya rynka svarochnyh materialov v Ukraine (po itogam 2014 g.). (2016, №03)
  5. S.V. Pustovojt, L.B. Lyubovnaya, N.S. Brovchenko, V.S. Petruk, A.A. Solonskij Vnedrenie nauchnyh razrabotok cherez tehnologicheskie parki i malye predpriyatiya. (2016, №04)
  6. S.V. Pustovojt, L.B. Lyubovnaya, V.S. Petruk, N.S. Brovchenko Sostoyanie i tendencii razvitiya rynka svarochnogo oborudovaniya v Ukraine. (2016, №05)
  7. L.B. Lyubovnaya, L.N. Ponafidenko, S.V. Pustovojt Biznes-plan innovacionnyh proektov. (2016, №06)
  8. A.A. Mazur, S.V. Pustovojt, L.B. Lyubovnaya, V.S. Petruk Ukrainskij rynok svarochnyh elektrodov: sostoyanie i tendencii razvitiya. (2017, №02)
  9. A.A. Mazur, O.K. Makoveckaya, S.V. Pustovojt Avtomatizaciya i robotizaciya v svarochnom proizvodstve: sostoyanie i tendencii razvitiya. (2017, №04)
  10. A.A. Mazur, S.V. Pustovojt, V.S. Petruk, O.I. Petrienko Sostoyanie rynka svarochnoj tehniki v Ukraine. (2018, №02)