Книги издательства ООО «Экотехнология»

Газотермічна обробка матеріалів

Навчальний посібник. — В. М. Корж. — К.: «Екотехнологія», 2005. — 196 с.Газотермічна обробка матеріалів
Викладено матеріали за навчальною програмою дисципліни «Газотермічна обробка матеріалів» нормативної частини освітньо-професійної підготовки бакалаврів напряму «Зварювання» проекту ГСВО України. Наведено відомості про гази, які використовуються при газотермічній обробці матеріалів; апаратуру та обладнання, що застосовуються для газопостачання дільниць газотермічної обробки матеріалів; устаткування для газотермічної обробки. Розглянуто суть технологічних процесів газотермічної обробки матеріалів: газового зварювання та паяння, різання металів, нанесення покриттів та обробки поверхонь з урахуванням сучасних досягнень у галузі газотермічної обробки різних матеріалів і виробництва обладнання. Призначено для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, зокрема бакалаврів напряму 0923 «Зварювання» і може бути корисний для інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями газотермічної обробки матеріалів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Цена - 70 грн.

Купить книгу