Книги издательства ООО «Экотехнология»

Магнітне керування якістю зварних з’єднань

Р.М. Рижов, В.Д. Кузнецов. — К.: «Екотехнологія», 2010. — 288 с.Магнітне керування якістю зварних з’єднань
На основі аналізу магнітогідродинамічних явищ у зварювальних ваннах розглянуто технологічні можливості найбільш поширених видів зовнішніх електромагнітних дій у різних умовах зварювання. Наведено математичні моделі магнітогідродинамічних переміщень розплаву ванн, їх кількісні характеристики і зв’язки з процесом переносу тепла. Запропоновано принципи оптимізації структур електромагнітних систем на основі математичного моделювання розподілу індукції керуючих магнітних полів у зоні зварювання. Систематизовано результати експериментальних досліджень впливу різних видів зовнішніх електромагнітних дій на показники якості швів, визначено критерій їх оптимальності. Узагальнено результати робіт, спрямованих на розробку апаратних засобів для практичної реалізації технологій зварювання із зовнішніми електромагнітними діями. Наведено дані про їх практичне застосування на промислових підприємствах.
Розрахована на науково-технічних працівників підприємств, проектних та наукових установ, зайнятих в розробці та впровадженні технологій зварювання з гарантованою якістю з’єднань. Може бути корисною студентам, аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів при підготовці фахівців з напрямку зварювання. Рекомендовано до видання Вченою радою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
Цена - 60 грн.

Купить книгу