Книги издательства ООО «Экотехнология»

Англо-український словник зварювальної термінології. Українсько-англійський словник зварювальної термінології

Відповідальний редактор — канд. техн. наук В. М. Бернадський. Автори-укладачі: О. С. Осика, Н. Г. Хоменко, Л. С. Філоненко, Л. О. Симоненко. — К.: «Екотехнологія», 2005. — 256 с.
У словнику представлені найуживаніші сучасні терміни зі зварювання та споріднених технологій українською мовою та їх англійські відповідники. Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів, перекладачів та фахівців інформаційних служб. Рекомендовано до друку вченою радою Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України.
Цена - 70 грн.

Купить книгу