НТК «ИЭС им. Е.О. Патона»

Журнал «Сварщик» 2001 №04

Новости техники и технологии...3

Производственный опыт

 • Совершенствование технологии сварки при ремонте корпусных деталей паровых турбин. А. Е. Анохов, П. М. Корольков...6
 • Производство фонтанной арматуры для глубоких нефтяных и газовых скважин методами электрошлакового литья и плазменно-порошковой наплавки. В. Л. Шевцов, В. Я. Майданник, В. М. Ханенко, М. Л. Жадкевич, Е. Ф. Переплетчиков, В. В. Канаков...8
 • Модернизация оборудования для обеспечения сварочных постов смесью аргона с углекислым газом. Г. М. Иващенко, В. А. Пащенко...10

Технологии и оборудование

 • Хроматограф «ГАЗТЕСТ» для визначення витоків із газових магістралей з поверхні грунту. Н. П. Максимович, А. І. Максимович, В. В. Ручко, Н. В. Нікітіна, А. П. Ріпко, О. К. Каскевич, О. В. Кузько.12
 • Автоматизация системы управления в электродообмазочных прессах фирмы «ВАНТ». Б. З. Миньковский, В. М. Коновалов...14
 • Новые сварочные технологии компании «БіпсоІп Electric». О. В. Колюпанов ... 16

Наши консультации...18

Практикум сварщика

 • Термическая обработка сварных соединений. Часть 6. Контроль температуры и качества термообработки сварных соединений. П. М. Корольков...30

Общество сварщиков Украины

 • Научно-практический семинар «Электросварочное оборудование для судостроения». Я. И. Микитин...34
 • Годичное собрание сварщиков Крыма. Г. В. Павленко...34

Качество в сварочном производстве

 • Задачи по обеспечению качества в сварочном производстве. Л. М. Лобанов... 35
 • Основні положення сімейства стандартів ISO 9000 у редакції 2000 р. Я. М. Юзьків...38

Сертификация

 • Производители сварочных материалов, имеющие сертификат соответствия в системе УкрСЕПРО, выданный НТЦ «СЕПРОЗ» (по состоянию на 01.08.2001 г.)...40

Подготовка кадров

 • Современные европейская и международная системы обучения и аттестации персонала сварочного производства...42

Актуальное интервью

 • НПМГП «Плазмотрон»: 2001 — год юбилейный...44

Юбилеи

 • К 70-летию Ю. Г. Масенкиса...45
 • К 60-летию Б. П. Ржанова...45

Из истории сварки

 • Николай Гаврилович Славянов. А. Н. Корниенко...46
(Читати зміст українською)

Новини техніки та технології...3

Виробничий досвід

 • Удосконалювання технології зварювання при ремонті корпусних деталей парових турбін. А. Е. Анохов, П. М. Корольков ...6
 • Виробництво фонтанної арматури для глибоких нафтових і газових свердловин засобами електрошлакового литва та плазменно—порошкової наплавки. В. Л. Шевцов, В. Я. Май-данник, В. М. Ханенко, М. Л. Жадкевич, Е. Ф. Перепльотчиков, В. В. Канаков...8
 • Модернізація обладнання для забезпечення зварювальних постів сумішшю аргона з вуглекислим газом. Г. М. Іващенко, В. А. Пащенко...10

Технології та обладнання

 • Хроматограф «ГАЗТЕСТ» для визначення витоків із газових магістралей з поверхні грунту. Н. П. Максимович, А. І. Максимович, В. В. Ручко, Н. В. Нікітіна, А. П. Ріпко, О. К. Каскевич, О. В. Кузько...12
 • Автоматизація системи керування в електродообмазувальних прессах фірми «ВАНТ». Б. 3. Міньковський, В. М. Коновалов...14
 • Нові зварювальні технології компанії «Lincoln Electric». О. В. Колюпанов...16
 • Наші консультації...18
 • Практикум зварника
 • Термічна обробка зварних з'єднань. Частина 6. Контроль температури і якості термообробки зварних з'єднань. П. М. Корольков...30

Товариство зварників України

 • Научно—практичний семинар «Електрозварювальне обладнання для суднобудування». Я. І. Мікітін...34
 • Річні збори зварників Криму. Г. В. Павленко...34

Якість у зварювальному виробництві

 • Задачі з забезпечення якості у зварювальному виробництві. Л. М. Лобанов...35
 • Основні положення сімейства стандартів ISO 9000 у редакції 2000 р. Я. М. Юзьків.38

Сертифікація

 • Виробники зварювальних матеріалів, які мають сертифікат відповідності в системі УкрСЕПРО, що виданий НТЦ «СЕПРОЗ» (за станом на 01.08.2001 р.)...40

Підготовка кадрів

 • Сучасні європейська та міжнародна системи навчання і атестації персоналу зварювального виробництва...42

Актуальне інтерв'ю

 • НПМГП «Плазмотрон»: 2001 — рік ювілейний...44

Ювілеї

 • До 70—річчя Ю. Г. Масенкіса...45
 • До 60—річчя Б. П. Ржанова...45

З історії зварювання

 • Микола Гаврилович Славянов. О. М. Корнієнко...46

Загрузить ПДФ