Журнал «Сварщик» 2003 №01

Новости техники и технологии...3

Производственный опыт

 • Ремонт баллона высокого давления на Нижнеднепровском трубопрокатном заводе. Э. Ф. Гарф, Э. М. Дыскин, М. Д. Рабкина, Т. Г. Соломийчук, А. А. Рева...6
 • Оптимизация технологии упрочняющей наплавки. В. И. Титаренко, Л. Н. Орлов, А. А. Голякевич, С. П. Гиюк.12

Заготовительное производство

 • Специализированная установка для изготовления деталей боковых стенок вагонов. Г. Г. Басов, А. Н. Ткаченко...14
 • Обеспечение точности изготовления сварных конструкций. Г. И. Лащенко...16

Технологии и оборудование

 • Создание региональных центров «Плазма-сервис». Э. М. Эсибян .. 19
 • Новые эффективные решения автоматизации и механизации термической резки. Н. Никифоров, К. Васильев...20
 • Микропроцессорные системы управления сварочным оборудованием. К. Е. Скороход, А. М. Семернев...22
 • Наши консультации...24

Стандартизация

 • Выбор и оценка поставщиков сварочных материалов. Н. А. Проценко...26
 • Производители сварочных материалов, имеющие сертификат соответствия в системе УкрСЕПРО, выданный Днепровским ГЦСМС (по состоянию на 01.01.2003). С. В. Лысенко...29
 • Производители сварочных материалов, имеющие сертификат соответствия в системе УкрСЕПРО, выданный НТЦ «СЕПРОЗ» (по состоянию на 08.01.2003). Н. А. Проценко...30

Охрана труда

 • Низковольтный переносной вентиляционный агрегат «Темп-НВ». О. Г. Левченко, Н. Ю. Агасьян...32

Конференции и семинары

 • Международный семинар «Современные технологии сварки и новые конструкционные материалы в химическом машиностроении и промышленности». Л. В. Чекотило...34
 • Научно-техническая конференция Ассоциации «НовЭл». А. В. Сытник...36

Из истории сварки

 • Мости — любов всього життя. А. I. Лантух-Лященко...37
 • Маккензи — первый «сварочный» журналист и энциклопедист. А. Н. Корниенко...40
(Читати зміст українською)

Новини техніки і технології...3

Виробничий досвід

 • Ремонт балону високого тиску на Нижньодніпровському трубопрокатному заводі. Е. Ф. Гарф, Е.М.Д искин, М. Д. Рабкіна, Т. Г. Соломійчук, А. А. Рева...6
 • Оптимізація технології зміцніючої наплавки. В. І. Титаренко, Л. М. Орлов, А. А. Голякевич, С. П. Гіюк...12

Заготівельне виробництво

 • Спеціалізована установка для виготовлення деталей бокових стінок вагонів. Г.Г.Басов, О.М. Ткаченко...14
 • Забезпечення точності виготовлення зварних конструкцій. Г. І. Лащенко...16

Технології і устаткування

 • Створення регіональних центрів «Плазма-сервіс». Е.М.Есібян... 19
 • Нові ефективні рішення автоматизації і механізації термічного різання. М. Нікіфоров, К. Васильєв...20
 • Мікропроцесорні системи керування зварювальним устаткуванням. К. Є. Скороход, А. М. Семернев...22

Наші консультації...24

Стандартизація

 • Вибір і оцінка постачальників зварювальних матеріалів. Н. О. Проценко...26
 • Виробники зварювальних матеріалів, які мають сертифікат відповідності в системі УкрСЕПРО, що наданий Дніпровським ДЦСМС (станом на 01.01.2003 р.). С.В. Лисенко...29
 • Виробники зварювальних матеріалів, які мають сертифікат відповідності в системі УкрСЕПРО, що наданий НТЦ «СЕПРОЗ» (станом на 08. 01.2003 р.). Н. О. Проценко...30

Охорона праці

 • Низьковольтний переносний вентиляційний агрегат «Темп-НВ». О. Г. Левченко, М. Ю. Агасьян...32

Конференції і семінари

 • Міжнародний семінар «Сучасні технології зварювання і нові конструкційні матеріали в хімічному машинобудуванні і промисловості». Л.В. Чекотіло...34
 • Науково-технічна конференція Асоціації «НовЕл». О. В. Ситник .. 36

З історії зварювання

 • Мости — любов всього життя. А. І. Лантух-Лященко...37
 • Маккензі — перший «зварний» журналіст і енциклопедист. О. М. Корнієнко...40

Загрузить ПДФ